page-banner-1

proizvoda

  • Calcined mica powder

    Kalcinirani tinjac u prahu

    Sljuda se uglavnom kristalizira u monoklinalni kristalni sistem, koji je pseudoheksagonalna tanka ljuskica, ljuskasta, platičasta, a ponekad i pseudoheksagonalna kolona. Tvrdoća 2 ~ 3, specifična težina 2,70 ~ 3,20, labava gustina 0,3-0,5. Indeks loma praha sljude raste s porastom sadržaja željeza, koji se može podići sa niskog u srednji na srednji nivo, i može se ugraditi gromobran.